Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)Lao (ພາສາລາວ)
Home ກ່ຽວກັບ ສ ປ ປ ລາວ

ຂໍ້ມູນປະເທດລາວໂດຍຫຍໍ້

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

ຊື່ປະເທດ:ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ທີ່ຕັ້ງ: ປະເທດສປປລາວຕັ້ງຢູ່ທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້, ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ, ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈີນທາງທິດເຫນືອ, ປະເທດມ່ຽນມ້າທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເຫນືອ, ປະເທດໄທທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ປະເທດກຳປູເຈຍທາງທິດໄຕ້ແລະວຽດນາມທາງທິດຕາເວັນອອກ. ແມ່ນຳ້ຂອງທີ່ໄຫລຜ່ານປະເທດລາວ1865 ກິໂລແມັດແມ່ນຈຸດພູມມີສາດທີ່ສຳຄັນທາງທິດຕາເວັນຕົກ.
ປະເທດຊາຍແດນ:ມ່ຽນມ້າ 235 Km, ກຳປູເຈຍ 541 Km, ຈີນ423 Km, ໄທ1754 Km, ວຽດນາມ 2130 Km
ນະຄອນຫລວງ:ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ອາກາດ
:ສປປລາວມີສອງລະດູ: ລະດູຝົນເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາຫາເດືອນພະຈິກແລະລະດູແລ້ງເລີ່ມແຕ່
ເດືອນທັນວາຫາເມສາ. ອຸນະພູມສະເລ່ຍແມ່ນ28°c
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ: ສ ປ ປ ລາວ ແມ່ນອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດທີ່ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ທັບທິມ, ຄຳ, ເງິນ, ກົ່ວ, ເຫລັກ, ສັງກະສີ, ທາດນິນ, ຖ່ານຫີນ, ທາດໂປຕາຊຽມ, ຊືນແລະຊັບພະຍາກອນອື່ນໆເຊັ່ນໄມ້ແລະແມ່ນຳ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສາມາດພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້60 ແຫ່ງເຮັດໃຫ້ລາວການເປັນ “ບໍ່ໄຟຟ້າ” ຂອງຂົງເຂດອາຊີ.

ຂໍ້ມູນດ້ານການເມືອງ


ການເມືອງ
: ສປປລາວແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ1975. ກົນໄກຂອງລັດຖະບານແມ່ນປະທານປະເທດ, ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ

ລັດຖະທຳມະນູນ: ລັດຖະທຳມະນູນຂອງສປປລາວໄດຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ1991 ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງເສດຖະ
ກິດການຕະຫລາດ, ຮັບປະກັນສິດທິຂອງພົນລະເມືອງລາວແລະໃຫ້ການປົກປ້ອງການລົງທຶນຂອງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ການບໍລິຫານ: ປະທານປະເທດເປັນປະມຸກລັດແຫ່ງສປປລາວ ແລະ ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທັງຢູ່ພາຍ
ໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ປະທານປະເທດແມ່ນສະພາແຫ່ງຊາດເປັນຜູ້ເລືອກຕັ້ງໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສອງສ່ວນສາມຂອງຈຳນວນ
ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນຫົວໜ້າລັດຖະບານແລະຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ຊີ້ນໍາແລະອໍານວຍຄວບຄຸມວຽກງານຂອງລັດຖະບານ, ຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ທະບວງແລະອົງການອື່ນໆທີ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຊີ້ນໍາວຽກງານຂອງແຂວງແລະນະຄອນ.
ລະບົບຍຸດຕິທຳ: ສານປະຊາຊົນແມ່ນອົງການພິພາກສາສູງສຸດຂອງລັດຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:ສານອຸທອນ, ສານປະຊາຊົນແຂວງຫລືນະຄອນ, ສານປະຊາຊົນເມືອງແລະ ສານທະຫານ .

ໃນກໍລະນີທີ່ຈໍາເປັນອາດຈະສ້າງຕັ້ງສານສະເພາະຕາມຂະແໜງການຂຶ້ນກໍໄດ້ໂດຍການຕົກລົງຂອງຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ດ້ານປະຊາກອນ:


ຈຳນວນປະຊາກອນ
: 6.4ລ້ານຄົນ
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງປະຊາກອນ: 27 ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ
ອາຍຸສະເລ່ຍປະຊາກອນ: 65 ປີ

  • ຊາຍ: 63 ປີ
  • ຍິງ: 66 ປີ

ອັດຕາຄົນຮູ້ຫນັງສື (ອາຍຸ15+): 77%

ຂໍ້ມູນຫຍໍ້ດ້ານເສດຖະກິດ:


GDP at factor cost (current prices):
73,225 million kip

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຕໍ່ຫົວຄົນ: US$906 (2008-2009)

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຕາມຂະແຫນງ(2010): ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ 30.4%, ອຸດສາຫະກຳ 26%,
ບໍລິການ 37.2%
ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ: 7.9%

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ:1,084.9 ລ້ານໂດລາ (2008)

ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ:1,302.9 ລ້ານໂດລາ (2008)

ອຸດສະຫະກຳຕົ້ນຕໍ:ຕັດຫຍິບ, ໄຟຟ້າ, ໄມ້ແລະອຸດສາຫະກຳເບົາອື່ນໆ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕົ້ນຕໍ:ກາເຟ, ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງ, ໄມ້ແລະຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດຫຍິບຊຳ້, ຖ່ານຫິນຫລິກໄນ ແລະ ກົ່ວ
ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕົ້ນຕໍ:ເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄມີ, ເຫລັກ
ມູນຄ່າການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ: 227.8 ລ້ານໂດລາ (2008) or 9.7 ລ້ານໂດລາ (2006-2010)
ການລົງທຶນຂອງ4 ປະເທດຕົ້ນຕໍໃນທຸກຂະແຫນງທຸລະກິດ: China, South Korea, Malaysia, and Thailand.
ຄູ່ການຄ້າຕົ້ນຕໍ: ສະຫະພັນເອີຣົບ, ໄທ,ອາເມລິກາ, ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ວຽດນາມແລະປະເທດອາຊຽນ
ຂະແຫນງການທີ່ດຶງດູດການລົງລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ: ບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານໄຟຟ້າແລະອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ
ເງິນຕາ: ກີບ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ:1ໂດລາ=8,251 ກີບ (ມິຖຸນາ, 2010)