Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     1ວັນທີ 22 ທັນວາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ແຫ່ງຊາດລາວ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດິການສັງຄົມ ຮ່ວມກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອ​ຊ), ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການພັດທະນາການຄ້າໄລຍະ 2 (TDF2) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊທ໌ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ ຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບໂຈດ ຕໍ່ກັບບັນຫາ ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ທີ່ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 1o ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມກັນ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ອານຸສອນ ຄໍາສິງສະຫວັດ, ​ຮັກສາການ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດິການສັງຄົມ, ແລະ ທ່ານ ດາວວະດິງ ພິລະໄຊພິທັກ, ຮອງເລຂາທິການ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ.

 

1

     ໃນນີ້ ໄດ້ມີບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກໍ່ຄືຕາງໜ້າພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພາກທຸລະກິດຂະແໜງຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງ ຕັດຫຍິບ, ແລະ ບໍລິການ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຟົດຟື້ນ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ ໄດ້ຮັບຟັງ ການເຜີຍແຜ່ ແລະຝຶກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ ເວັບໄຊທ໌ ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະສາມາດທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຕົວຈິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທົດລອງວິທີການ ເອົາຂໍ້ມູນຕໍາແໜ່ງງານຫວ່າງຈາກອົງກອນຂອງຕົນ ລົງໃນເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ.

2

     ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດ ປະກອບຄໍາເຫັນ, ສອບຖາມ, ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຂໍ້ຂອງໃຈ ແລະ ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຄ້າງ​ຄາ ດ້ານການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ. ທ່ານ ​ຮອງ ເລຂາທິການ ສ​ຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ​ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້  ກໍ່ເປັນຜົນໄດ້ຮັບອັນໜຶ່ງ ທີ່ສືບເນື່ອງມາຈາກກົນໄກຂອງກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ຄັ້ງທີ 10, ເນື່ອງຈາກ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືບັນຫາຂອງພາກທຸລະກິດຂະແໜງການຕ່າງໆ ໃນຄັ້ງຜ່ານມາ, ພາກທຸລະກິດ ໄດ້ສະເໜີບັນຫາແລະຂໍ້ຂ້ອງໃຈ ທີ່ຕິດພັນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຕະຫຼາດແຮງງານ ມາຍັງ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ທໍາໜ້າທີ່ເປັນກອງເລຂາຂອງກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ ປະສານງານ, ຄົ້ນຄວ້າບັນຫາ ແລະລາຍງານຕໍ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກບັນຫາທີ່ ຍົກຂື້ນມາປຶກສາຫາລື ໄດ້ຮັບການວິເຄາະຢ່າງລະອຽດວ່າເປັນບັນຫາທີ່ກະທົບກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຈາກຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ.  

3

      ນອກຈາກນີ້ ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກໍ່ຄືພາກທຸລະກິດ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານກໍໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຮັບເອົາບັນຫາທີ່ພາກທຸລະກິດສະເໜີໄປຄົ້ນຄວ້າຕື່ມເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທຸລະກິດ ມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ, ເປັນເອກະພາບກັນ, ມີຂັ້ນຕອນທີ່ສະດວກ ແລະຊັດເຈນຂຶ້ນ, ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໜ້ອຍລົງ.

4

5

6

11

DSC_0509