Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

1     ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກໍາລັງເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຊຸມຊົນທຸລະກິດ ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 19 ທັນວາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ: “ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ” ຖືເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຂອງ ‘ລະບົບທຶນນິຍົມທີ່ມີສິນທໍາ’ ໂດຍທີ່ທຸລະກິດ ໄດ້ກໍາໄລ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານສິດ ທິມະນຸດໄປພ້ອມໆກັນ. ຫຼາຍບໍລິສັດທົ່ວໂລກ ນັບມື້ນັບເບິ່ງໄປໄກກ່ວາການປະກອບສ່ວນພື້ນຖານຂອງຕົນ, ໄປໄກກ່ວາການກຸສົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ໂດຍເບິ່ງເຂົ້າມາຂ້າງໃນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນສ່ົງຜົນກະທົບຄືແນວ ໃດຕໍ່ຊຸມຊົນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

Download Report

Download Slide

 

1

     ທ່ານ ນ.ວາລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ ການສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພືອຢາກສົງເສີມໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ຮັບຝັງການເຜິຍແຜ່ວຽງງານດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມລາວເພາະມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການປະກອບສ່ວນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າ - ການລົງທືນ” ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຮັບໃຊ້ທຸລະກິດ: ບໍລິສັດ ສາມາດມີຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ດີດ້ວຍການເຮັດດີບໍ?” ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສົນທະນາຕອບຄໍາຖາມພື້ນຖານທີ່ສຸດຄື: ເປັນຫຍັງທຸລະກິດຄວນສົນໃຈ ການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ? ມີການເລືອກໄດ້ເລືອກເສຍລະຫວ່າງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ການປົກປ້ອງ ຜົນກໍາໄລບໍ? ການເຮັດດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດທ່ານມີຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ ໄດ້ຄືແນວໃດ?

2

     ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຮ່ວມຈັດໂດຍສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາລາວ (LNCCI) ແລະ ເຄືອຄ່າຍ CSR ອາຊຽນ (ACN) ໂດຍກອງປະຊຸມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນບັນດາຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈາກທັງພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນ. ບັນດາບໍລິສັດລາວເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນ ລວມມີ: ບໍລິສັດ ເບຍລາວ, ບໍລິສັດລ້ານຊ້າງມີເນີຣໍ, ບໍລິສັດກຸ່ມພູສີຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ບໍລິສັດກາເຟສີນຸກ, ບໍລິສັດ ເຄພີ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບ ລາງວັນທຸລະກິດດີເດັ່ນຂອງອາຊຽນປະເພດສ້າງປະໂຫຍດທາງສັງຄົມແບບຍືນຍົງປະຈໍາປີ 2017 (ASEAN Inclusive Business Awards 2017) ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ຫວັງຜົນ ກໍາໄລທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ລາວ ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາແລກປ່ຽນ. ຕົວແທນຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ແລກປ່ຽນເສັ້ນທາງການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີບັນດາແນວຄວາມຄິດທີ່ນັບມື້ນັບເຫັນວ່າມີຄວາມສອດຄ່ອງເຊັ່ນ: ຕ່ອງ ໂສ້ມູນຄ່າທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ການເງິນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະການລາຍງານຄວາມຍືນຍົງ.

3

     ໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ “ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກພາກເອກະຊົນທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍບົດລາຍງານແລະການສໍາຫຼວດ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ: ຫຼາຍບໍລິສັດ ທີ່ພິຈາລະນາລວມເອົາປັດໄຈດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າ ໃນການຕັດສິນບັນຫາທາງທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ສາມາດຮັບປະກັບຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຍາວຂອງຕົນໄດ້ດີກ່ວາບໍລິ ສັດອື່ນ. ຫຼາຍບໍລິສັດ ກໍາລັງພາກັນຮັບຮູ້ວ່າ: ການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຍັງສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ກັບຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນ, ມີ ກໍໍາລັງແຮງງານທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ຊ່ວຍປະຫຍັດຕົ້ນທຶນ, ມີຄວາມສາມາດດ້ານນາວະກໍາ ເວົ້າລວມມີຄວາມສາມາດສ້າງຜົນກໍາ ໄລໃນໄລຍະຍາວ. ຢູ່ໃນລະດັບອາຊຽນ ເຖິງວ່າໂດຍລວມມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ດີ ແຕ່ກໍຍັງຄົງມີຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຢັ່ງຮາກເລິກ ໃນນັ້ນລວມມີ: ບັນຫາການຈັບຈອງທີ່ດິນ, ການບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ, ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ດີ, ບັນຫາການສໍ້ລາດບັງ ຫຼວງ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດບົກແຫ້ງ ແລະບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາ ກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສປປ ລາວ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ຈິ່ງເຫັນວ່າ: ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຖືເປັນຫົວ ຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຍັງສືບຕໍ່ເປີດການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ.

DSC_0536

     ປະເທດລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼາຍກົດໝາຍທີ່ມີລັກສະນະກ້າວໜ້າໃນການສ່ົງເສິມໃຫ້ມີທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງໃນ ນັ້ນລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງແຮງງານ. ບາງກົດໝາຍ ຍັງເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ. ຕົວຢ່າງ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ສະບັບປີ 2008 ກໍານົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງຈ່າຍເງິນສົມທົບເຂົ້າໃນ ກອງທຶນພັດທະນາຊຸມຊົນ

DSC_0581

     ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຫຼາຍນິຕິກໍາຮອງຮັບແລ້ວ ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາຕ່າງໆ ແລະ ການຮັບຮອງເອົານິຕິກໍາໃໝ່ໆ. ທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຍັງຖືເປັນແນວຄວາມຄິດໃໝ່ສໍາລັບຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸ ລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເວົ້າສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານແລະຂະແໜງການຜະລິດ.

DSC_0613

     ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສະໜອງເວທີໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າໃນໄລຍະຍາວທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ເພື່ອດໍາເນີນການຮ່ວມກັນໃນການກ້າວໄປສູ່ການ ສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ຊຸມຊົນ.

DSC_0633

ກ່ຽວກັບເຄືອຄ່າຍ CSR ອາຊຽນ (ACN)

     ACN ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງໃນລະດັບອາຊຽນ ແລະ ເປັນເຄືອຄ່າຍລະດັບພາກພື້ນຂອງວຽກງານ CSR ໂດຍມີ 8 ເຄືອຄ່າຍ ຮ່ວມໃນເຈັດລັດພາຄີຂອງອາຊຽນ. ACN ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2011 ໂດຍມີພາລະບົດບາດສ່ົງເສີມໃຫ້ວຽກຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ສັງຄົມຂອງວິສາຫະກິດ (CSR) ຖືກລວມເຂົ້າໃນວາລະການດໍາ ເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ ແລະ ຍັງປະກອບສ່ວນເພື່ອໃຫ້ ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນອາຊຽນ. ໃນຖານະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພາກພື້ນ, ACN ສະໜອງເວທີ ສໍາລັບການສ້າງເຄືອຄ່າຍ ແລະການຮ່ວມມືໃນລະດັບອາຊຽນ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສ້າງຄວາມສາມາດແລະກິດຈະກໍາ ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ, ຊ່ວຍເລັ່ງລັດການດໍາເນີນການຮ່ວມມືແກ້ໄຂຕໍ່ບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ແລະເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສາຍເຊື່ອມໂຍງລະ ຫວ່າງອົງການໃນລະດັບພາກພື້ນແລະສາກົນ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ CSR ໃນພາກພື້ນ. ACN ເນັ້ນໜັກໃສ່່ບັນດາ ຂົງເຂດສໍາຄັນພາຍໃນ CSR ຄື: ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດຂອງທຸລະກິດ, ທຸລະກິດແລະສິດທິມະນຸດ, ແລະ ບັນຫາອື່ນໆເຊັ່ນ: ຂະ ແໜງກະສິກໍາແບບຍືນຍົງແລະການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງ.

DSC_0653