Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

     10ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ການສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ກອບການໃໝ່ ( Start up and SMEs) ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາຜູ້ປະກອບການໃໝ່ (Start up) ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2017 ທີ່ ໂຮງແຮມ ແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານ ສຄອຊ, ທ່ານ ສາ ສີລິພົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ Mr. Wachira Kaewkor Representative from Rajamangala University of Technology. ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມນີ້ແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາປະກອບການໃໝ່ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ສ້າງເຄືຶ່ອຂ່າຍການເຮັດວຽກລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍການຮ່ວມມືໃນບັນດາພາກທຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫຼາດໃນບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.

 

 

1
2
4
5
6
7
8
9
10