Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາສະບັບປັບປຸງ, ຈັດຂື້ນວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ.

Workshop on Providing Comment to the Proposed Law on Intellectual Property, on 11 August 2017 at LNCCI. Support by USAID LUNA II Projec

1web 2web

g1
g2
g3
g4