Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ, ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ.

Minimum Wage Discussion Meeting, on 3 August 2017 at LNCCI

WhatsApp-Image-2017-08-04-at-10   WhatsApp-Image-2017-08-04-at-10.01