Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

Seminar on Brainstorming the SMESs strategic development on 3 March 2017

at Lao National chamber of commerce and Industry.

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາ SMEs, ໃນວັນທີ 3 ມີນາ 2017 ທີ່ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ

SME1


 

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 3 ມີນາ, ທິ່  ສູນບໍລິການ ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ. ໄດ້ມີກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດຊ່ວຍລັດຖະບານໃນການກໍ່ສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາSMEs. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນະວົງ, ປະທານ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ມິບັນດາພະນັກງານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສຄອຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ເຊີ່ງຈຸດປະສົງ ເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຍຸດທະສາດໃໝ່ໃຫ້ກັບ SMEs ໃນ ສປປ ລາວໃຫ້ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທືນ, ພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ.