Please update your Flash Player to view content.
English (United Kingdom)
Home

ດາຕາຄອມສະໜັບສະໜູນດ້ານໄອທີໃຫ້ແກ່ ສຄອຊ

update-pic

ວັນທີ 2 ມິນາ 2017, ຢູ່ທີ່ ສພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ມີພິທີມອບຮັບການສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໄອທີເມວ Mail Solution (Cloud based) 50 ຜູ້ຊົມໃຊ້ແບບທົ່ວອົງກອນໃຫ້ແກ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວເປັນໄລຍະ 2 ປີ ລວມມູນຄ່າ 82 ລ້ານກີບ

ພິທີດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກຽດ ກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ທະນົງສີນ ກັນລະຍາ ປະທານບໍລິສັດ ດາຕາ ຄອມ ຈຳກັດ ແລະ ກ່າວຮັບໂດຍທ່ານ ດາວອນພະຈັນ ທະວົງ, ຮອງປະທານ ສຄອ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ເພື່ອໃຫ້ສອຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ວຽກງານ ຂອງ ສຄອ ແລະ ແຜນພັດທະນາຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ຂອງ ສຄອຊ ໄລຍະໃໝ່ກ່ຽວກັບການຊົມໃຊ້ ອີເມວແບບອົງກອນ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ມີຄວາມສະເຖຽລະພາບ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວອົງກອນ.